Солонгос хэлний гүнзгий шат - Удахгүй нэмэгдэнэ

ANSWER DICTIONARY